• persembe@persembe.com

ATLAMA TAŞLARI

“Dünya Kazan Ben Kepçe”
Mart 2022
339 Sayfa

Muharrem Karslı, Türkiye’de menkul kıymet borsacılığının güçlü bir büyüme dönemine adım atmasını sağlayan ivmenin öncülüğünü yaptı.

İstanbul’da ilk borsa, modern borsacılığın ilk örnekleri olan Londra Borsası (1801) ve New York Borsası’nın (1817) faaliyete başladığı 19. yüzyılda, Abidin Paşa tarafından 1866’da kuruldu ve 1873’te “Dersaadet Tahvilat Borsası” adını aldı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan bu kurum faaliyetini cılız bir biçimde uzun yıllar sürdürdü.

Muharrem Karslı, finans sektörüne, İş Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak adım attı. 1970’li yıllarda yurt dışındaki bankalarda yaptığı araştırmalarda tanıştığı ATM cihazlarını ve kredi kartlarını Türkiye’ye getiren Karslı, menkul kıymet borsacılığına yeni bir soluk getiren İş Bankası Menkul Kıymetler Merkezi’nin kuruluşunda da görev aldı.

1985 yılında, dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından borsayı kurmakla görevlendirilen Karslı, aynı yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı (İMKB) kurarak Türkiye’de modern borsacılığı başlattı.

Beş yıl yönettiği İMKB’den ayrılan Karslı, kendi borsa şirketi Altın Menkul Değerler AŞ’yi kurdu. Şirketini 2001 yılında satan Karslı, ertesi yıl düzenlenen genel seçimlerde, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti’den milletvekili seçildi. Karslı, dönem sonu olan 2007’de Meclis’ten ayrıldıktan sonra 2010 yılında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi ve bu görevi de 8,5 yıl yürüttü.

İMKB Kurucu Başkanı Muharrem Karslı kitabında, Türkiye’nin çağdaş menkul kıymetler borsasının güçlü temelinin inşa edilmesine yaptığı öncülüğü, ülke ekonomisi için yürüttüğü çalışmaları ve gezilerini bütün renkleriyle anlatıyor.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR
ÖNSÖZ VE BAŞLANGIÇ
1. BÖLÜM ATLAMA TAŞLARI
ÖĞRENCİLİK YILLARIM
FRANSA’YA İLK GİDİŞİM
ASKERLİK
İŞ BANKASI’NDA MENKUL KIYMETLER MERKEZİNİN KURULUŞU VE BANKERLERLE REKABET
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
UZAKDOĞU BORSALARINA ZİYARETLERİM
BORSA’DA SİSTEM KAVGASI
AMERİKA SEYAHATİM
TOPJANE’DE YENİ BİR HAYAT
SPK İLE İLİŞKİLER
ALTIN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KURUCUSU OLDUĞUM KURUMLAR
GAZETE YAZARLIĞIM
GELELİM SİYASETE
2. BÖLÜM DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE
MECLİS’TEYKEN DİĞER SEYAHATLERİN İSRAİL-KUDÜS
MISIR
LÜBNAN
HİNDİSTAN
PAKİSTAN
MOĞOLİSTAN
ULANBATOR
ORHUN KİTABELERİ
ÇİN
SURİYE
ÜRDÜN-IRAK
MARDİN
ŞANLIURFA
KÖRFEZ ÜLKELERİ
KUVEYT-BAHREYN-KATAR-BAE-UMMAN
SUUDİ ARABİSTAN
AFRİKA
SUDAN
KENYA
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
KUZEY AFRİKA
DİĞER YURT DIŞI GEZİLERİM
İSPANYA
AKDENİZ ÜLKELERİ TURU
PARİS
POLONYA-LİTVANYA-LETONYA
ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN
RUSYA
UKRAYNA
BALKANLAR
GÜNEY AMERİKA
ZİRAAT BANKASIN’NDAKİ İŞ SEYAHATLERİM
UZAK DOĞI BANKALARINI ZİYARET
ABD (FLORİDA)-MEKSİKA-KÜBA
ARNAVUTLUK-KOSOVA
İTALYA VE AVRUPA TURLARIMIZ
SİCİLYA
NİHAYET AVUSTRALYA
ZİRAAT BANKASI’NDAN AYRILIŞIM
SON SÖZ

KİTAPTAN BİR ALINTI

Vergisiz yeniden değerleme ve bedelsiz sermaye artırımı, henüz ortada borsa filan yokken hisse senedi piyasasını adeta patlattı. Birçok şirket bu yoldan bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Bunun en tipik örneği Ereğli Demir Çelik’tir. Grafiği hiç iniş çıkış yapmayan, temettü dağıtmayı israf sayan, sadece anomim şirket olmak hasebiyle yasal mecburi asgari temettü (o zamanlar yüzde beş idi) dağıtımı yapan bir şirketti. Sermaye çoğunluğu devletin elinde olduğu için aslında bir kamu iktisadi teşekkülü (KİT) gibiydi. Kârı sermayeye ekleyip; halka temettü dağıtarak israf etmek yerine, kârı ihtiyatlara atıp bedava sermaye gibi kullanmak elbette bürokrat gözüyle daha hesaplıydı.

Yeniden Değerleme Kanunu çıkınca şirketin yönetimi değişti, şirket yeniden değerleme kaynaklı 1’e 46 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Az temettü veren şirketin bin liralık hisse değeri piyasada çok çok 1200 lira ederken, verilen bedelsiz hisseler nedeniyle 750 liraya düştü. Çarpın bakalım 47 ile 750’yi, bir tek hisse neler getirmiş? Cevap tam 35.250 TL ya da 29 kat değer artışı.