• persembe@persembe.com

21. YÜZYIL PARA POLİTİKALARI

Büyük Enflasyonist 70’lerden COVID-19!a Merkez Bankası
Aralık 2022
502 sayfa

Küresel mali kriz (2007-09) dönemini de içeren 2006’dan 2014’e kadar ABD Merkez Bankası Başkanı olan Ben S. Bernanke, muhtemelen çağımızın merkez bankacılığı konusunda en etkili düşünürü ve uygulayıcısıdır. Bernanke’nin 21. Yüzyıl Para Politikaları adlı kitabı, merkez bankacılığının ve ABD Merkez Bankası’nın 1960’ların sonu, 1970’ler ve 1980’lerin başındaki “büyük enflasyon”dan bugüne ve geleceğe evrimini açık ve kolay anlaşılır bir şekilde sunuyor.

-Financial Times Baş Ekonomi Yorumcusu Martin Wolf

Ekonomideki yapısal değişikliklere ve en son iki resesyondan çıkarılan derslere atıfta bulunan merkez bankacıları, bir ekonomiyi ciddi bir gerilemeden çıkarmak ve ekonomiye ucuz para akışını tamamen iyileşene kadar sürdürmek için “ne gerekiyorsa yapmaları” gerektiğine inanmaya başladılar. Meyveli kokteyl kasesini çok erken ortadan kaldırmanın, ekonominin hiçbir zaman tam potansiyeline ulaşamadığı ve işçilerin makul bir ücret için pazarlık yapabilecek kadar güç kazanamadığı, işsizlik içinde toparlanmalarla sonuçlandığına inanmaya başladılar. Bu daha kaslı, hararetli para politikasının entellektüel vaftiz babaları arasında hiçbiri, Büyük Durgunluk’ta Fed’i cesurca ve yaratıcı bir şekilde yöneten Princeton akademisyeni Ben Bernanke kadar itibarlı değil. Bernanke, “21. Yüzyıl Para Politikaları: Büyük Enflasyonist 70’lerden COVID-19’a ABD Merkez Bankası” adlı son kitabında bu yeni parasal çerçeve için kamuoyu desteği oluşturmayı amaçlıyor.

-The Washington Post İş ve Ekonomi Yazarı Steven Pearlstein

Ortalama bir Amerikalıya ekonominin son birkaç yılda iyi performans gösterip göstermediğini sorun, size kuşkuyla bakabilir. Enflasyon 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artan fiyatlar, nominal ücret artışlarını yutuyor; öyle ki, enflasyona göre düzeltilmiş ücret geçen yıl içinde yüzde 3.6 düştü, hem de hararetli iş gücü piyasasına rağmen. İşte, ara sıra kıtlıkların olağan hale geldiği bu zamanlarda, satın alacak şeyler de bulabilirsiniz. Bu koşullarda yalnızca bir ekonomist başarıda ısrar edebilir. Ve tam da o sırada, Amerika’nın en önde gelen karamsar bilim insanlarından biri olan eski Federal Rezerv başkanı Ben Bernanke, “21. Yüzyıl Para Politikaları: Büyük Enflasyonist 70’lerden COVID-19’a ABD Merkez Bankası” ile geri dönüyor. ABD Merkez Bankası şeflerinden beklediğimiz, enfes küstahlık ve korkunç zamanlama karışımını sunuyor. Mesaj: Fed’de son on yıllarda yaptıklarımız işe yaradı ve tek sorunumuz bundan daha fazlasını nasıl yapacağımızı bulmak.

-The Wall Street Journal Yayın Kurulu Üyesi Joseph C. Sternberg

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
GİRİŞ
I. BÖLÜM
20 YÜZYIL PARA POLİTİKASI
Enflasyonun Düşüşü ve Yükselişi
1. BÜYÜK ENFLASYON
2. BURNS VE VOLCKER
3. GREENSPAN VE 90’LAR PATLAMASI
II. BÖLÜM
21 YÜZYIL PARA POLİTİKASI
Küresel Finans Krizi ve Büyük Durgunluk
4. YENİ YÜZYIL, YENİ ZORLUKLAR
5. KÜRESEL FİNANS KRİZİ
6. YENİ PARA REJİMİ: QE1’den QE2’ye
7. PARASAL EVRİM: QE3 VE TAPER TANTRUM
III. BÖLÜM
21 YÜZYIL PARA POLİTİKASI
Liftoff’tan COVID-19 Pandemisine
8. LIFTOFF
9. POWELL VE TRUMP
10. PANDEMİ
IV. BÖLÜM
21 YÜZYIL PARA POLİTİKASI
Gelecekte Ne Var
11. FED’İN 2008 SONRASI ARAÇLARI: PARASAL GENİŞLEME VE SÖZLÜ YÖNLENDİRME
12. FED’İN ARAÇLARI YETERLİ Mİ?
13. POLİTİKAYI GÜÇLENDİRMEK: YENİ ARAÇLAR VE ÇERÇEVELER
14. PARA POLİTİKALARI VE FİNANSAL İSTİKRAR
15. FED’İN BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMDAKİ ROLÜ
TEŞEKKÜRLER
KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR NOT
NOTLAR
BİBLİYOGRAFİ

KİTAPTAN BİR ALINTI

QE2’ye yönelik siyasi ters etki, esasen krizden beri büyümeye devam eden bir Fed karşıtlığı dalgasının parçasıydı. Temmuz 2009 tarihli bir Gallup anketi katılımcılarının yalnızca yüzde 30’u Fed’in iyi bir iş çıkardığını düşünüyordu. Fed, son dokuz federal kuruluş arasındaydı, IRS (yüzde 40) ve Kongre’nin (yüzde 32) bile gerisindeydi. Sağda 2009’dan itibaren öncü hale gelen Tea Party ve solda Code Pink ve daha sonra Occupy Wall Street hareketleri başta olmak üzere, siyasi spektrumun iki ucu da öfkeliydi. Sağ görüşteki birçok kişi Fed’in parasal deneylerinin tehlikeli ve enflasyonist olduğunu düşünüyordu; hem sol hem de sağ taraftan birçok temsilci ise kriz döneminde Wall Street şirketlerini ayakta tutmak için attığımız adımları henüz affetmemişti. Volcker’in enflasyona açtığı savaş dönemindekileri andıran protestolar, Fed ve politikalarına daha da dikkat çekmeye başlamıştı.