• persembe@persembe.com

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Mart 2020: 177,645 mn $

Kaynak: TCMB