• persembe@persembe.com

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Kasım 2020: 160.885 mn $

Kaynak: TCMB