• persembe@persembe.com

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Nisan 2022: 155.961 mn $

Kaynak: TCMB