• persembe@persembe.com

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI UZUN VADELİ KREDİ BORCU

Temmuz 2023: 146.290 mn $

Kaynak: TCMB