• persembe@persembe.com

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU

Kasım 2020: 8.565 mn $

Kaynak TCMB