• persembe@persembe.com

Moskova Şirketi – 18 Mayıs

Moskova Şirketi – 18 Mayıs

467 yıl önce (1553) bugün, halka hisse senedi satarak bir iş girişiminin finanse edilmesinin ilk örneklerinden biri yaşandı. Bona Speranza, Edward Bonaventure ve Bona Confidentia isimli üç gemi “kuzey bölgelerde yeni iş potansiyelini” yaratmak için İngiltere’den Rusya’ya yola çıktı. Gemilerin sahibi Rusya Şirketi (veya Moskova Şirketi) £25’lik beher hisseyi 200 yatırımcıya satarak £6 bin topladı (bugünün £2,5 milyonu). Ne var ki, şirket 30 yıl boyunca tek kuruş kazanmadı. Yatırımcılarım çoğu da 1 kuruş temettü almadan ölüp gittiler.

persembe

You must be logged in to post a comment.