• persembe@persembe.com

KRİPTO VARLIKLAR

Ocak 2021
234 sayfa

Finansal piyasaların en önemli özelliklerinden birisi kesintisiz bir süre olan finansal yenilikler yolu ile yeni yatırım araçları ve hizmet yöntemleri yaratmasıdır. Yeni teknolojiler finansal yeniliklerin etkili itici güçlerinden birisidir. İletişim, bilgi işlem teknolojileri ve internetteki gelişim, eski araç ve hizmetlerin biçimleri ve sunumu ile yöntemlerini değiştirir iken aynı zamanda yeni yatırım biçimlerini ve finansal araçları da yaratmaktadır.

Bugün dünyanın her tarafında başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar özellikle genç yaşta ve eğitimli nüfusun yöneldiği yatırım araçları haline gelmişlerdir. Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanan gençler piyasalarda egemen olan yatırım kalıplarını değişmeye zorlamaktadırlar.

Kripto varlıklara yatırım yapacak, bu varlıklarda alım satım yapacak kişilerin bu piyasaları tüm yönleriyle tanımaları, piyasaya özgü işlem yapma yöntemlerini iyi bilmeleri, bu piyasalarda karşılaşacakları risklerin neler olduğunu ve bunlara karşı nasıl korunacaklarını öğrenmeleri, nasıl ve ne zaman yatırım yapacakları ile hangi varlıklara yatırım yapacakları konusunda kendilerine yatırım stratejileri geliştirmeleri gerekir.

. . . . . .

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

KRİPTO VARLIK OLARAK KRİPTO PARALAR VE TOKEN KAVRAMI

KRİPTO VARLIKLARIN BİRİNCİL HALKA ARZI: ICOs, STOs, IEOs ve IDOs

KRİPTO ALIM SATIM PLATFORMLARI VE BORSALARI

KRİPTO VARLIKLAR PİYASASININ İKİ TEMEL SORUNU: YOĞUNLAŞMA VE OYNAKLIK

İSLAMİ İLKELER AÇISINDAN KRİPTO VARLIKLAR

KRİPTO VARLIKLARIN DÜZENLENMESİ

ÜLKEMİZDE KRİPTO VARLIKLARIN DÜZENLENMESİNİ NASIL ELE ALMALIYIZ?

KRİPTO PARALARA YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BAZI HATIRLATMALAR

TABLO VE GRAFİKLER
KAYNAKLAR

. . . . . .

KİTAPTAN BİR ALINTI

Bir yaklaşıma göre, kripto para piyasalarının henüz bir devlet ya da kurum tarafından düzenlenmemiş olması oynaklığı etkilemektedir. Bu nedenle düzenleme eksikliğinin yüksek oynaklığın nedeni olduğu görüşü doğru değildir. Kripto para piyasalarının oydaşma (consensus) biçiminde kendi öz-düzenlemeleri (self-regulation) vardır ve piyasalar bir kamu kurumunun kendisinin üzerine kurallar koymasını gerektirmemektedir. Hükümetin veya bir kurumun kripto para piyasalarını düzenlemesi kripto paranın kendisinin amacını ortadan kaldıracaktır. Kripto paraların temelini merkeziyetsizlik ve öz-düzenleme oluşturur.