• persembe@persembe.com

İSO TÜRKİYE İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ

Ocak 2024: 50,6

Endeks İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit işbirliğinde hazırlanmaktadır.
Amacı, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçmek ve takip etmektir.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin hesaplanmasında, Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarları arasında yer alan ülkelerin ulusal PMI endekslerinden yararlanılmaktadır. Söz konusu endeksler, IHS Markit tarafından 40’ı aşkın ülkede düzenli olarak yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

İhracat İklimi Endeksi, ulusal PMI anketlerindeki PMI üretim endekslerinin bir araya getirilerek ağırlıklandırılmasıyla hesaplanmaktadır. Ağırlıklar, ihracat pazarlarının Türk imalat sektörü ihracatından aldıkları paylara ilişkin istatistikler kullanılarak oluşturulmaktadır.

İhracat İklimi endekslerinin 50,0’in üzerinde olması, ihracat ikliminde iyileşme olduğunu gösterirken 50,0’nin altındaki değerler bozulmaya işaret etmektedir. Ölçülen değer 50,0 eşik düzeyinden ne kadar uzaksa ihracat iklimindeki değişim de o kadar yüksektir. Tüm veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanmaktadır.

Bir ön gösterge niteliğinde olan bu endeks ile ülkemiz ana ihracat pazarlarının gelişimi ve potansiyeli izlenebilmekte, hangi pazarlara odaklanılması gerektiği konusunda ipuçları elde edilebilmektedir.