• persembe@persembe.com

İNŞAAT MALİYETİ ENDEKSİ

Kasım 2020:
Toplam: %22,99
İşçilik: %14,16
Malzeme: %27,19

Kaynak: TÜİK