• persembe@persembe.com

İNŞAAT MALİYETİ ENDEKSİ

Şubat 2021:
Toplam: %27,59
İşçilik: %19,73
Malzeme: %31,64

Kaynak: TÜİK