• persembe@persembe.com

İNŞAAT MALİYETİ ENDEKSİ

Temmuz 2020:
Toplam: %9,17
İşçilik: %14,67
Malzeme: %6,66

Kaynak: TÜİK