• persembe@persembe.com

İNŞAAT MALİYETİ ENDEKSİ

Ağustos 2021:

Toplam: %42,13
İşçilik: %21,54
Malzeme: %51,94

Kaynak: TÜİK