• persembe@persembe.com

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Kasım 2020

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %21,96
12 aylık ortalamalara göre: %14,39

Kaynak: TÜİK