• persembe@persembe.com

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Mayıs 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre: %84,60
12 aylık ortalamalara göre: %80,77

Kaynak: TÜİK

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksidir.

Sektörel Kapsam: Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri, Bilgi ve İletişim Hizmetleri, Gayrimenkul Hizmetleri, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler, İdari ve Destek Hizmetler

Fiyat kapsamı: Üretici fiyatı, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin, KDV ve benzeri vergiler hariç satış fiyatıdır. Üreticiden işletmelere (B-to-B), üreticiden tüketiciye (B-to-C), üreticiden yurt dışına (B-to-E) olmak üzere, tüm satışlar endeks kapsamındadır.

H-ÜFE sonuçları aylık olarak, izleyen ayın son iş gününde saat 10:00’da haber bülteniyle kamuoyuna duyurulur.