• persembe@persembe.com

TÜİK YİÜFE/TÜFE Farkı

Ekim 2022: %72,18
Kaynak: TÜİK