• persembe@persembe.com

TÜİK YİÜFE/TÜFE Farkı

Mayıs 2022: %58,66
Kaynak: TÜİK