• persembe@persembe.com

TÜİK YİÜFE/TÜFE Farkı

Aralık 2021: %43,81