• persembe@persembe.com

TÜİK YİÜFE/TÜFE Farkı

Mayıs 2024: %-17,77
Kaynak: TÜİK