• persembe@persembe.com

Yıllık Dış Ticaret

Ocak-Temmuz 2021: $121,325 myr
Yıl Sonu Projeksiyonu: $211,786 myr

Ocak-Temmuz 2021: $146,802 myr
Yıl Sonu Projeksiyonu: $251,805 myr

Ocak-Temmuz 2021: $-25,477 myr
Yıl Sonu Projeksiyonu: $-40,019 myr

Ocak-Temmuz 2021: %82,65

Ocak-Temmuz 2021: $268,127 myr

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama bülten ekinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, burada daha önce yer alan “özel ticaret sitemine” göre hesaplanan veri grafiklerinin yerini artk “genel ticaret sitemine” göre hesaplanan veri grefikleri almaktadır.