• persembe@persembe.com

Yıllık Dış Ticaret

Ocak-Şubat 2024: $41.078 myr
Kaynak: TÜİK

Yıl Sonu Projeksiyonu: $265.168 myr

Ocak-Şubat 2024: $54.033 myr
Kaynak: TÜİK

Yıl Sonu Projeksiyonu: $344.444 myr

Ocak-Şubat 2024: $-12.955 myr
Kaynak: TÜİK

Yıl Sonu Projeksiyonu: $-79.276 myr

Ocak-Şubat 2024: %76,02

Kaynak: TÜİK

Ocak-Şubat 2023: $95.111 myr
Kaynak: TÜİK

Yıl Sonu Projeksiyonu: $609.612 myr

Kaynak: TÜİK

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020’den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır. Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama bülten ekinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, burada daha önce yer alan “özel ticaret sitemine” göre hesaplanan veri grafiklerinin yerini artk “genel ticaret sitemine” göre hesaplanan veri grefikleri almaktadır.