• persembe@persembe.com

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

Eylül 2023
İhracat Birim Değer Endeksi : 108,7
İthalat Birim Değer Endeksi: 126,1

Kaynak: TÜİK

Eylül 2023: 0,86

Dış Ticaret Haddi = İhracat Birim Değer Endeksi / İthalat Birim Değer Endeksi

1’in üzerinde olması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir durum söz konusudur. Tersi durumda ülke aleyhinde bir durum vardır.

Eylül 2023
İhracat Birim Miktar Endeksi : 164,3
İthalat Birim Miktar Endeksi: 122,6

Kaynak: TÜİK