• persembe@persembe.com

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

Kasım 2020
İhracat Birim: 91,3
İthalat Birim: 86,8

Kaynak: TÜİK