• persembe@persembe.com

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

Mart 2023
İhracat Birim Değer Endeksi : 114,9
İthalat Birim Değer Endeksi: 132,9

Kaynak: TÜİK

Mart 2023: 0,86

Dış Ticaret Haddi = İhracat Birim Değer Endeksi / İthalat Birim Değer Endeksi
1’in altında olması; dış ticarete konu malların baz yılına göre ucuza, pahalıya satın alındığı için ihraç eden ülke aleyhine bir duruma işaret eder.

Mart 2023
İhracat Birim Miktar Endeksi : 163,3
İthalat Birim Miktar Endeksi: 134,9

Kaynak: TÜİK