• persembe@persembe.com

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

Eylül 2022
İhracat Birim Değer Endeksi : 108,1
İthalat Birim Değer Endeksi: 151,8

Kaynak: TÜİK

Eylül 2022: 0,71

Dış Ticaret Haddi = İhracat Birim Değer Endeksi / İthalat Birim Değer Endeksi
100’ün altında olması; dış ticarete konu malların baz yılına göre ucuza, pahalıya satın alındığı için ihraç eden ülke aleyhine bir duruma işaret eder.

Eylül 2022
İhracat Birim Miktar Endeksi : 166,2
İthalat Birim Miktar Endeksi: 119,2

Kaynak: TÜİK