• persembe@persembe.com

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ

Ocak 2024
İhracat Birim Değer Endeksi : 111,9
İthalat Birim Değer Endeksi: 129,9

Kaynak: TÜİK

Ocak 2024: 0,86

Dış Ticaret Haddi = İhracat Birim Değer Endeksi / İthalat Birim Değer Endeksi

1’in üzerinde olması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir durum söz konusudur. Tersi durumda ülke aleyhinde bir durum vardır.

Ocak 2024
İhracat Birim Miktar Endeksi : 142,0
İthalat Birim Miktar Endeksi: 113,3

Kaynak: TÜİK