• persembe@persembe.com

CARİ AÇIK

Yıllık:
Ocak – Kasım 2021: -10.816 mn dlr
Yıl Sonu Projeksiyonu: -13.803 mn dlr

Aylık:
Kasım 2021: -2.681 mn dlr

Kaynak: TCMB