• persembe@persembe.com

CARİ AÇIK

Yıllık:
Ocak – Nisan 2024: -16.125 mn dlr
Kaynak: TCMB
Yıl Sonu Projeksiyonu: -36.395 mn dlr

Aylık:
Nisan 2024: -5.285 mn dlr

Kaynak: TCMB

2024
Gerçekleşen Cari Açık vs. perşembe.com yıl sonu tahmini:
Gerçekleşen (Ocak + Nisan 2024): -16.125 mn dlr
perşembe.com tahmini: -36.395 mn dlr

2023
Gerçekleşen Cari Açık vs. perşembe.com yıl sonu tahmini:
Yıl sonu projeksiyonumuz 2023’ün ancak ikinci yarısından itibaren tutarlı bir seyir izledi, ancak ortalama olarak hep $11.500 mn daha fazla bir yıl sonu tahmini yaptı.