• persembe@persembe.com

CARİ AÇIK

Yıllık:
Ocak – Aralık 2023: -45.150 mn dlr
Kaynak: TCMB
Yıl Sonu Projeksiyonu: -45.150 mn dlr

Aylık:
Aralık 2023: -2.091 mn dlr

Kaynak: TCMB

2023
Gerçekleşen Cari Açık vs. perşembe.com yıl sonu tahmini:
Yıl sonu projeksiyonumuz 2023’ün ancak ikinci yarısından itibaren tutarlı bir seyir izledi, ancak ortalama olarak hep $11.500 mn daha fazla bir yıl sonu tahmini yaptı.