• persembe@persembe.com

YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

Şubat 2021: % 887,88

Kaynak: BDDK