• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Mayıs 2021:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %3,69
Takipteki Alacaklar: 17.504 mn $

Kaynak: BDDK