• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Mayıs 2022:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %2,61
Takipteki Alacaklar: 10.033 mn $

Kaynak: BDDK