• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Eylül 2020:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %4,06
Takipteki Alacaklar: 19.523 mn $

Kaynak: BDDK