• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Aralık 2023:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %1,60
Takipteki Alacaklar: 6.534 mn $

Kaynak: BDDK