• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Ekim 2022:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %2,23
Takipteki Alacaklar: 8.677 mn $

Kaynak: BDDK