• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Şubat 2021:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %4,02
Takipteki Alacaklar: 20.580 mn $

Kaynak: BDDK