• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Kasım 2021:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %3,22
Takipteki Alacaklar: 12.366 mn $

Kaynak: BDDK