• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Temmuz 2020:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %4,25
Takipteki Alacaklar: 21.655 mn $

Kaynak: BDDK