• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Nisan 2024:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %1,52
Takipteki Alacaklar: 6.360 mn $

Kaynak: BDDK