• persembe@persembe.com

BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR / NAKDİ KREDİLER

Kasım 2020:

Takipteki Alacaklar/Nakdi Krediler: %3,97
Takipteki Alacaklar: 19.323 mn $

Kaynak: BDDK