• persembe@persembe.com

TÜKETİCİ GÜVENİ ENDEKSİ

Aralık 2018: 58.20

Kaynak: TÜİK