“Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar” Eğitimi

Bireylerin katılımına açık eğitimin tarihi henüz belli olmamıştır.

Eğitimin Süresi: 2 gün

Eğitimin Tanımı:

2001 yılı krizi öncesi ortam ile karşılaştırıldığında, günümüzün nispeten düşük enflasyon ortamında, özelleştirmeler, banka birleşmeleri, yurt dışı şirketlerce satın alınan aracı kurumlar, daralan marjlar, mortgage yasasının devreye girmesi (yakında mortgage’a ve diğer varlıklara dayalı ikinci el enstrümanlar piyasaya çıkacak), yeni Ticaret Kanunu’nu, yatırım fonlarında düşen getiriler ve rekabetin artması, garantili fonlar ve borsada işlem gören fonların (BYF) ortaya çıkması, ve bankaların DCD ve sıfır maliyetli opsiyonlar gibi giderek daha çok exotic tezgâh üstü ürünler geliştirerek pazarlaması gibi gelişmelerin yanısıra finans sektörü alternatif yatırım araçları arayışını sürdürüyor.  Piyasa oyuncuları müşterilerine daha cazip ürünler sunma plânları yapıyor. İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB), dört yaşını doldurdu.  Pek yakında bireysel hisse senetlerine ve gecelik faizlere dayalı vadeli işlemler başlayacak.

Artık hedging, portföy sigortası, opsiyonlar gibi kavramların üstesinden gelmeyi öğrenmek zorunda kalacak; arbitraj, açığa satış gibi yöntemleri daha gerçek anlamlarıyla uygulamaya sokmak için yarışacağız. İşte bu kurs, ister bankaların dealing room’larındaki fon yönetimi ekipleri, ister aracı kurumların portföy yönetimi elemanları, ister bireysel dealer veya brokerlar, ister şube ve özel bankacılık birimlerinde çalışan pazarlamacılar ve hatta bireysel yatırımcılar olsun, önceden hiçbir bilgi sahibi olmalarına gerek bırakmadan, bu karmaşık ve karmaşık olduğu kadar ülkemizin önündeki ekonomik gündemi belirleyici niteliğe sahip disiplini en ince ayrıntılarına kadar açıklıyor ve bir akademisyenin değil, bir trader’ın dilinden basit ve yalın anlatım ve uygulamalarla sunuyor.

Süresi 2 tam gün olan bu eğitim in amacı, katılımcıyı hem organize vadeli işlem ve opisyon borsalarının (VOB ve diğer uluslararası) de tezgâh üstü exotic ürünler piyasalarının ortamına hazırlamak ve türev ürünlerin karmaşık dünyasında ister pazarlama, ister fiyatlama, ister trading ve/veya yatırım amaçlı olsun, sistematik ve kapsamlı bir bilgi düzeyine ulaşmak.  Buna ek olarak katılımcılara, yatırım hayatları boyunca bir referans kitabı olarak kullanabilecekleri 100 sayfalık bir kurs kitabı veriliyor.

Kurs, türev piyasalar ve vadeli borsaların dünya ekonomisini şekillendirici niteliğini irdeleyerek başlayıp Türkiye piyasasalarında oynayacağı önemli rolü açıklayarak başlar ve borsalarımızın hangi aşamada bulunduğunu ve hedeflerin neler olduğunu tartışır. Dünya türev piyasalarını kısa bir tarihini inceledikten sonra, gerekli tanımları yaparak konunun mekanizmasına döner.

Klasik türev piyasalar ders ve kitaplarından farklı olarak, başta vadeli borsaların nasıl işlediğinden başlayacağına bir vadeli sözleşmenin neler içerdiğinin ayrıntılarına ve vaka çalışmalarına döner. Başta VOB uygulamaları olmak üzere, vadeli sözleşmelerin içeriği modülünü tamamlayan katılımcı, zaten konunun yarısını yalın bir şekilde sindirmiş olacaktır.

Bu süreçte sadece vadeli işlem sözleşmeleri değil, aybı zamanda swaplar, forwardlar, forward rate agreementlar (FRA), swaptionlar, ve cap, collar, floor gibi tezgâh üstü ürünler de işlenir.

Bu modüllerden sonra, vadeli borsaların amaç, işlev ve oluşumlarının koşulları işlenir ve vadeli borsalar ile forward (gelecekteki) borsalar arasındaki temel farklılıklar ele alınır.

Artık konu üzerinde yeterli bir kavrayışa sahip olan katılımcıya vadeli borsaların işleyiş mekanizmalarını açıklama zamanı gelmiştir.  Bu modülde takas merkezinin rolü, teminatlar, pozisyon açıp kapatma, açığa satış, işlem hacmi ve açık pozisyon, emir türleri, hedging ve baz ve fiyatlama gibi kavramlar açığa kavuşturularak vadeli piyasaların birinci kısmı tamamlanır.  İkinci kısımda, her tür piyasa için (döviz, hisse senetleri, enerji, emtia, faiz oranları) FİYATLAMA, ARBİTRAJ ve HEDGING üzerinde çok sayıda örnekler ve vaka çalışmaları sunulur.

Eğitim programının üçüncü kısmı OPSİYON’ları içerir. Bu kısımda opsiyonların amaçları tanıtılır ve gerekli uluslararası tanımlar yapılır. Bu tanımlarda katılımcı, tüm opsiyon terminolojisinin anlamlarını öğrenir. CALL ve PUT kavramları ilk önce güncel hayattan örnekler daha da sonra bilinen veri satıcılarının ekranlarından gerçek yansımalarla pekiştirilir. Tüm opsiyon trader’ları ve analistlerin kullandıkları ama son derece basit şemalarla opsiyon pozisyonlarının kâr/zarar potansiyelleri, opsiyon primlerini belirleyici piyasa unsurları ve uygulanabilir opsiyon stratejileriyle de sonuca varılır. Bu bölümde aynı zamanda, günümüzde piyasada sıkça kullanılmaya başlanan DCD, wedding cake, participating forward, zero cost options, barrier options gibi exotic ve yapılandırılmış ürünler ele alınır ve özellikle bu ürünlerin müşterilere nasıl pazarlanacağı üzerinde durulur.

Eğitimin İçeriği:

 1. GİRİŞ

Küreselleşme, Ürün Çeşitliliği, Küresel Rekabet
Yatırımcının Amaçları, Farklı Ürünler ve Piyasalar
Vadeli Piyasaların Önemi
Niye “Türev”
Vadeli Piyasalarda Düzen

 1. TARİH

Dojima
ABD Tahıl Piyasası ve İlk Organize Borsa
Diğerleri
Opsiyonların Tarihi
Türkiye

 1. TANIM
 2. VADELİ SÖZLEŞME SINIFLARI

Ürün türüne göre
Teslimat mekanizmasına göre
Dünyanın en çok işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve borsaları

 1. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ ve VAKA ÇALIŞMALARI

İşlem Borsası
Miktar – örnekler
Kalite – örnekler
Teslimat Yeri ve Koşulları – örnekler
Teslimat Tarihi – örnekler

Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
EFP ve ADP Mekanizmaları

Valör Tarihleri (vadeler) ve Vade Ayları
İşlem Gün ve Saatleri – örnekler
Kotasyon Şekli: En Düşük Fiyat Adımı ve Değeri

Örnekler
Alıştırmalar

Günlük Fiyat Limiti – örnekler
Pozisyon Limiti – örnekler
İlk İkaz (İhbar) Günü
Son İşlem Tarihi
Uzlaşma Şekli

Fiziki teslimat
Nakit ödeme

 1. VADELİ BORSALARIN İŞLEV VE VAROLUŞ KOŞULLARI
 2. VADELİ İŞLEMLERE TEMEL ALINAN ÜRÜNLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
 3. VADELİ SÖZLEŞMELERLE (FUTURES) GELECEKTEKİ (FORWARD) SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ FARKLAR
 4. VADELİ BORSALARIN İŞLEYİŞİ (MEKANİZMA)
 5. TAKAS MERKEZİ
 6. TEMİNATLAR
 7. POZİSYON AÇIP KAPATMAK
 8. İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON
 9. EMİR TÜRLERİ
 10. BAZ VE FİYATLAMA

Mal piyasaları
Döviz Piyasaları
Hisse Senedi (Endeks) Piyasaları
Borç (Faiz) piyasaları

 1. ARBİTRAJ VE YAYILMA

Arbitraj türleri
Cash & Carry
Reverse Cash & Carry
Mal piyasalarında Cash & Carry
Mal piyasalarında Reverse Cash & Carry
Döviz piyasalarında Cash & Carry
Döviz piyasalarında Reverse Cash & Carry
Endeks piyasalarında Cash & Carry
Endeks piyasalarında Reverse Cash & Carry
Faiz piyasalarında Cash & Carry
Faiz piyasalarında Reverse Cash & Carry

 1. HEDGING (RİSKTEN KORUNMA)

Mal piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Mal piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında satış yaparak hedging örneği

 1. HEDGİNG RİSKLERİ

OPSİYONLAR

 1. NİYE
 2. TANIM
 3. CALL – PUT
 4. TERMİNOLOJİ
 5. KULLANIM FİYATI (KÂRDA, BAŞABAŞ, ZARARDA)
 6. OPSİYON ŞEMALARI
 7. OPSİYON FİYATLAMASI
 8. OPSİYON FİYATINI BELİRLEYEN UNSURLAR
 9. DUYARLILIKLAR (DELTA, GAMMA, LAMBDA, THETA, RHO)
 10. KOTASYON ÖRNEKLERİ
 11. OPSİYON STRATEJİLERİ
  (Uzun ve Kısa Call, Uzun ve Kısa Put, Sentetik Uzun ve Kısa Vadeli Pozisyon, Sentetik Uzun ve Kısa Call, Bull ve Bear Spread, Uzun ve Kısa Butterfly, Uzun ve Kısa Straddle, Uzun ve Kısa Strangle, Ratio Call ve Put Spread ve Backspread, Uzun ve Kısa Box, Uzun ve Kısa Conversion)