“Vadeli İşlemler, Opsiyonlar ve Varantlar” Eğitimi

Bireylerin katılımına açık “VADELİ İŞLEMLER, OPSİYONLAR ve VARANTLAR” eğitimi tarihleri:

Eylül 2018’de – Cumartesi, Pazar

Eğitim Saatleri: 09:30 – 17:00
Eğitim Lokali: TSPB Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Büyükdere Cad. 173, 1. Levent Plaza A Blok, Kat: 4, 34394 Levent, İstanbul (Tel: (0212) 280 8567
Eğitim Ücreti: KDV dahil 1.400 TL

Kaydolmak ve ayrıntılar için: https://eys.tspb.org.tr/basvuru/

Üyelik ve başvurularınızla ilgili sorularınız için info@birlikteegitim.org

Eğitimin Süresi: 2 gün

Eğitimin Amacı:

Katılımcıyı hem organize vadeli işlem ve opisyon borsalarının (VİOP ve diğer uluslararası) hem de tezgâh üstü türev ürün piyasalarının ortamına hazırlamak ve türev ürünlerin karmaşık dünyasında ister pazarlama, ister fiyatlama, ister trading ve/veya yatırım amaçlı olsun, sistematik ve kapsamlı bir bilgi düzeyine ulaştırmak.

Eğitimin Tanımı:

Kurs, türev piyasalar ve vadeli borsaların dünya ekonomisini şekillendirici niteliğini irdeleyerek başlayıp Türkiye piyasasalarında oynayacağı önemli rolü açıklayarak başlar ve borsalarımızın hangi aşamada bulunduğunu ve hedeflerin neler olduğunu tartışır. Dünya türev piyasalarını kısa bir tarihini inceledikten sonra, gerekli tanımları yaparak konunun mekanizmasına döner.

Klasik türev piyasalar ders ve kitaplarından farklı olarak, başta vadeli borsaların nasıl işlediğinden başlayacağına bir vadeli sözleşmenin neler içerdiğinin ayrıntılarına ve vaka çalışmalarına döner. Başta VOB uygulamaları olmak üzere, vadeli sözleşmelerin içeriği modülünü tamamlayan katılımcı, zaten konunun yarısını yalın bir şekilde sindirmiş olacaktır.

Bu süreçte sadece vadeli işlem sözleşmeleri değil, aybı zamanda swaplar, forwardlar, forward rate agreementlar (FRA), swaptionlar, ve cap, collar, floor gibi tezgâh üstü ürünler de işlenir.

Bu modüllerden sonra, vadeli borsaların amaç, işlev ve oluşumlarının koşulları işlenir ve vadeli borsalar ile forward (gelecekteki) borsalar arasındaki temel farklılıklar ele alınır.

Artık konu üzerinde yeterli bir kavrayışa sahip olan katılımcıya vadeli borsaların işleyiş mekanizmalarını açıklama zamanı gelmiştir.  Bu modülde takas merkezinin rolü, teminatlar, pozisyon açıp kapatma, açığa satış, işlem hacmi ve açık pozisyon, emir türleri, hedging ve baz ve fiyatlama gibi kavramlar açığa kavuşturularak vadeli piyasaların birinci kısmı tamamlanır.  İkinci kısımda, her tür piyasa için (döviz, hisse senetleri, enerji, emtia, faiz oranları) FİYATLAMA, ARBİTRAJ ve HEDGING üzerinde çok sayıda örnekler ve vaka çalışmaları sunulur.

Eğitim programının üçüncü kısmı OPSİYON ve VARANT’ları içerir. Bu kısımda opsiyon ve varantların amaçları tanıtılır ve gerekli uluslararası tanımlar yapılır. Bu tanımlarda katılımcı, tüm opsiyon ve varant terminolojisinin anlamlarını öğrenir. CALL ve PUT kavramları ilk önce güncel hayattan örnekler daha da sonra bilinen veri satıcılarının ekranlarından gerçek yansımalarla pekiştirilir. Tüm opsiyon trader’ları ve analistlerin kullandıkları ama son derece basit şemalarla opsiyon pozisyonlarının kâr/zarar potansiyelleri, opsiyon primlerini belirleyici piyasa unsurları ve uygulanabilir opsiyon stratejileriyle de sonuca varılır.

Bu bölümde aynı zamanda, ülkemizde yatırımcıya sunulan farklı VARANT ürünleri (düz varantlar, turbo varantlat, yayılma varantları, iskontolu sertifikalar, döviz varantları, yurt dışı endeks varantları, emtia varantları) ele alınır.

Eğitimin İçeriği:

I. VADELİ İŞLEMLERE GİRİŞ

Küreselleşme, Ürün Çeşitliliği, Küresel Rekabet
Yatırımcının Amaçları, Farklı Ürünler ve Piyasalar
Vadeli Piyasaların Önemi
Niye “Türev”
Vadeli Piyasalarda Düzen

TARİH

Dojima
ABD Tahıl Piyasası ve İlk Organize Borsa
Diğerleri
Opsiyonların Tarihi
Türkiye

TANIM

VADELİ SÖZLEŞME SINIFLARI

Ürün türüne göre
Teslimat mekanizmasına göre
Dünyanın en çok işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve borsaları

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ ve VAKA ÇALIŞMALARI

İşlem Borsası
Miktar – örnekler
Kalite – örnekler
Teslimat Yeri ve Koşulları – örnekler
Teslimat Tarihi – örnekler

Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
EFP ve ADP Mekanizmaları

Valör Tarihleri (vadeler) ve Vade Ayları
İşlem Gün ve Saatleri – örnekler
Kotasyon Şekli: En Düşük Fiyat Adımı ve Değeri

Örnekler
Alıştırmalar

Günlük Fiyat Limiti – örnekler
Pozisyon Limiti – örnekler
İlk İkaz (İhbar) Günü
Son İşlem Tarihi
Uzlaşma Şekli

Fiziki teslimat
Nakit ödeme

VADELİ BORSALARIN İŞLEV VE VAROLUŞ KOŞULLARI

VADELİ İŞLEMLERE TEMEL ALINAN ÜRÜNLERDE ARANAN ÖZELLİKLER

VADELİ SÖZLEŞMELERLE (FUTURES) GELECEKTEKİ (FORWARD) SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ FARKLAR

VADELİ BORSALARIN İŞLEYİŞİ (MEKANİZMA)

TAKAS MERKEZİ

TEMİNATLAR

POZİSYON AÇIP KAPATMAK

İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON

EMİR TÜRLERİ

BAZ VE FİYATLAMA

Mal piyasaları
Döviz Piyasaları
Hisse Senedi (Endeks) Piyasaları
Borç (Faiz) piyasaları

ARBİTRAJ VE YAYILMA

Arbitraj türleri
Cash & Carry
Reverse Cash & Carry
Mal piyasalarında Cash & Carry
Mal piyasalarında Reverse Cash & Carry
Döviz piyasalarında Cash & Carry
Döviz piyasalarında Reverse Cash & Carry
Endeks piyasalarında Cash & Carry
Endeks piyasalarında Reverse Cash & Carry
Faiz piyasalarında Cash & Carry
Faiz piyasalarında Reverse Cash & Carry

HEDGING (RİSKTEN KORUNMA)

Mal piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Mal piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında satış yaparak hedging örneği

HEDGİNG RİSKLERİ

II. OPSİYONLAR

NİYE

TANIM

CALL – PUT

TERMİNOLOJİ

KULLANIM FİYATI (KÂRDA, BAŞABAŞ, ZARARDA)

OPSİYON ŞEMALARI

OPSİYON FİYATLAMASI

OPSİYON FİYATINI BELİRLEYEN UNSURLAR

DUYARLILIKLAR (DELTA, GAMMA, LAMBDA, THETA, RHO)

KOTASYON ÖRNEKLERİ

OPSİYON STRATEJİLERİ
(Uzun ve Kısa Call, Uzun ve Kısa Put, Sentetik Uzun ve Kısa Vadeli Pozisyon, Sentetik Uzun ve Kısa Call, Bull ve Bear Spread, Uzun ve Kısa Butterfly, Uzun ve Kısa Straddle, Uzun ve Kısa Strangle, Ratio Call ve Put Spread ve Backspread, Uzun ve Kısa Box, Uzun ve Kısa Conversion)

III. VARANTLAR

MEKANİZMA VE TANIMLAR

KALDIRAÇ UNSURU

TERMİNOLOJİ

FİYATI BELİRLEYEN UNSURLAR (Kullanım Fiyatı, Dayanak Varlık Piyasa Fiyatı, Vadeye Kalan Süre, Oynaklık, Faiz Oranları, Temettü)

KÂR/ZARAR PROFİL VE ŞEMALARI

ZAMAN DEĞERİ

FİTAI OLUŞTURAN PARÇALAR

KÂRDA/BAŞABAŞ/ZARARDA VARANTLAR

ZAMAN DEĞERİ KAYBI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BASİT/ETKİN KALDIRAÇ

YATIRIM SÜRECİ

VARANT SEÇME KILAVUZLARI

YATIRIM STRATEJİLERİ

PİYASA YAPICILIK

RİSK YÖNETİMİ

YAYILMA VARANTLARI

İSKONTOLU SERTİFİKALAR

TURBO VARANTLAR

SIKÇA SORULAN SORULAR