“Teknik Analiz ve Trading Disiplini” eğitimi tanım ve içeriği

TANIM

Bu programda öğretilen hiçbir kısım teorik değildir. Katılımcı kurstan çıktıktan hemen sonra öğrenilenleri kolaylıkla uygulamaya sokabilir.

Eğitim süresince, eğitim tarihine kadar güncelleştirilmiş en son FX ve IMKB verilerinden oluşmuş grafikler ve TradeStation teknik analiz ve grafik programı kullanılır. Katılımcılara, not alabilmeleri için özet ders notları verilir. Buna ek olarak, eğitmen kurs esnasında Barco, Flip Chart olmak üzere iki görsel ekipmanı kullanır.

Eğitim, ilk başta Teknik Analiz’in ne olmadığı hakkında bir giriş yapar ve katılımcıların kristal küre beklentilerini yıkmayı amaçlar. Her bireyin bir teknik analiz kitabı alıp okuyabildiği günümüzde, teknik analizin gerçek hayatta neden işlemediğinin nedenlerini açığa kavuşturduktan sonra bu analiz biçiminin felsefesini ve ana ilkeleriyle bu ilkelerin temelinde yatan Dow teorisini inceler. Bunu takiben, eleştirisini yapıp suistimal edilen yönlerini rafa kaldırırken Temel Analiz ile de ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapar.

Programın ikinci kısmı, katılımcıya grafik unsurlarını tanıtırken grafiklerin içinde bulunan ve eğitimli bir gözle kolaylıkla tespit edilebilir hikâyeleri okumasını ve ipuçları görme yeteneğini aşılar.

Günün ikinici üçte birlik bölümünde ise katılımcının artık rahatlıkla ve güvenle uygulayabileceği trading ve yatırım yöntemlerine temel teşkil edecek şekilde destek/direnç ve trend kavramları üzerinde durulur. Bu bölümün sonunda, katılımcı artık istikrarlı bir şekilde pozitif getiriler elde elden bir sistemin sahibi olmuş olur.

Günün geri kalan kısmında, piyasa katılımcılarının tarih boyunca sergiledikleri tutum ve davranış biçimlerinin birer sonucu olan grafik formasyonları tanıtılır ve güncel FX veya IMKB grafikleri üzerinde uygulamalar yapılır.

İkinci gün, tarihin testinden geçmiş tüm popüler göstergeler tanıtılır ve bölümün sonunda katılımcıların istekleri doğrultusunda seçilen birkaç FX veya IMKB enstrümanının (ör. Euro ve Yen veya Endeks ve KCHOL) güncel grafikleri ele alınarak birlikte o ana dek öğrenilenler ışığında gelecek için analiz yapılır.

Daha sonra, Gann açıları, Elliott Dalgaları, Mum Grafikler gibi farklı yöntemler tartışılarak son derece iki önemli konu olan İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon ve Stoplar işlenir. Bu aşamada katılımcı, zararını asgariye indirip kısıtlamayı ilke edindiği gibi, kârlı pozisyonlardan da ne zaman ve nasıl çıkılacağını ve kârların nasıl maksimize edileceğini öğrenmiş olur.

Programın bu son son aşamasında kurs farklı bir bakış açısına girer ve hiçbir teknik analiz kursu veya kitabında bulamayacağınız üç hayati önem taşıyan modülü devreye sokar. Bunların ilkinde, paranın kazanıldığı ve kaybedildiği bölüm olan yatırım psikolojisi ve trading disiplini ele alınır ve gerçek hayattan örneklerle pekiştirilir. İkinci modül ise Para Yönetimi başlığı altında risk yönetimini ele alır ve birkaç basit formül ıçığında yatırımlara risk ve kazanç tanımlaması getirilir. Bu modülün amacı, oyunun ismini önceden koymak ve risk ve kâr potansiyelini pozisyon açmadan önce bilmektir. Son modül, yine güncel fiyat grafikleri üzerinde sistematik bir yaklaşım geliştirerek insan müdahelesini asgariye indirmeyi amaçlayıp nasıl müthiş kârlar edilebileceğini İSPAT ederken bir performans analizi yöntemi de geliştirir.

İÇERİK

Teknik Analiz Nedir?
Teknik Analizin Felsefesi
Teknik Analize Karşı Temel Analiz
Teknik Analizin Eleştirisi
Dow Kuramı

GrafikTürleri

Çizgi
Çubuk
Mum
Sıfır Çarpı
Market Profile

Aritmetik ve Logaritmik Ölçek

İşlem Hacmi ve Açık Pozisyon

Grafik Süreleri (Gün-İçi, Günlük, Haftalık, Aylık)

DESTEK / DİRENÇ

Belirleme Yöntemleri
Önemi ve Kuvvet Analizi
Trading Tarzları

TRENDLER

Trend Çizgileri
Geçerli Kılma
Önemi
Kırılma
Geri Çekme
Trend Kanalları
Geri Dönüş ve Iskalar
Trend Kanallarıyla Fiyat Hedefleri
Yelpaze ve Hız Çizgileri

GRAFİK FORMASYONLARI

a) Geri Dönüş Formasyonları

Kafa & Omuzlar
Çift/Üçlü Tepe/Dipler
Yuvarlak (Tabak) Dipler
Genişleyen Formasyon
Karo (Elmas) Formasyonu
V Tepe ve Dipler
Geri Dönüş Günleri

b) Devam (Pekişme) Formasyonları

Üçgenler
Takozlar
Dikdörtgenler
Bayrak ve Flamalar
Devam Kafa & Omuzları

c) Fiyat Aralıkları

Olağan
Kırış
Ölçüm
Tükeniş
Ada Dönüşler

GÖSTERGELER

Hareketli Ortalamalar

Basit
Ağırlıklı
Üslü
Kaydırılmış
Ortalanmış
1, 2, 3 Hareketli Ortalama Kullanmak
Optimizasyon
Bantlar/Zarflar (Bollinger)

MACD
Parabolik
RSI (Relative Strength Index)
Stokastik
ROC
%R
Momentum
DMI/ADX
CCI
OBV
Volatilite

Uyuşmazlık

Mum Grafikler

Elliott Dalgaları

Fibonacci

Stoplar ve İz Süren Stoplar

TRADİNG DİSİPLİNİ, DOĞRU DAVRANIŞ BİÇİMLERİ ve KİŞİSEL KONTROL