Teknik Analiz mid Dedin? Hadi Canım Sen de! 4. Kitap

Yazar: Ali Perşembe

348 sayfa

……….

Ali Perşembe, uluslararası finans piyasalarında ilk pozisyonunu aldığı 1980 yılından bu yana, vadeli borsalardan hisse senetlerine, döviz piyasalarından opsiyonlara kadar geniş bir yatırım araçları yelpazesinde yoğrulan 22 yılı aşkın birikimiyle 23 ülkede HADİ CANIM SEN DE’yi anlattı.

Daha önce üç cildi yayınlanmış olan bu kitap dizisi, teknik analizin bir kristal küre olarak görüldüğü, risk yönetimi öğelerinin inşa edilmediği, yatırımcılara has davranış biçimlerinin yontulmadığı ve tüm yatırım sürecinin en ince ayrıntılarına kadar önceden plânlanarak disiplinli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmediği müddetçe işlemeyeceğinin bir manifestosu.

Bu dördüncü ve son kitap, başta mum grafikler, sıfır-çarpı grafikleri, dalga analizi, Gann uygulamaları, döngüler ve karşıt görüş felsefesi gibi farklı yöntemleri inceliyor.  Daha sonra, teknik analiz yelpazesini işlem hacmi ve açık pozisyon kavramlarının özüne inerek tamamlıyor.  Bu neredeyse ansiklopedik seriyi benzerlerinden ve mevcut yabancı kaynaklardan ayrı kılan, dördüncü kitabın son iki bölümünün sistematik yaklaşım, risk yönetimi, yatırımcı psikolojisi, davranış biçimleri ve disiplin gibi piyasalarda başarılı olma formülünün ayrılmaz parçalarını da dahil etmesi.

Bu serinin asıl amacı okuyucuyu “kendi kendine yeterli” bir yatırımcı haline getirmek.  Bunu yaparken de üç hayati unsuru ilke edinmek:  BASİTLİK, PRATİKLİK ve MANTIK.  Bu seride köşeyi çabuk döndürecek büyülü formüller yok.  Mantığımıza sığdıramayacağımız esrarengiz formüller de yok.  Falcılık da yok.  Bu seride bulabileceğiniz tek hazine, yatırım hayatınızda istikrarlı bir şekilde başarılı olmak için gereken silahları kendi cephanenizden nasıl sağlayabilecğinizin yolları.

……….

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

ONUNCU BÖLÜM – MUM GRAFİKLER

 

BİRAZ TARİH

MUM GRAFİKLERİN ÇİZİMİ

GERİ DÖNÜŞ FORMASYONLARI

DİĞER “TREND DEĞİŞİM” FORMASYONLARI

DEVAM FORMASYONLARI

DOJİ

SONUÇ

 

ON BİRİNCİ BÖLÜM – SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİ

 

BİRAZ TARİH

SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİNİN ÇİZİMİ

SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİNDE AL/SAT SİNYALLERİ

SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİ Mİ? HADİ CANIM SEN DE!

 

ON İKİNCİ BÖLÜM – PİYASA PROFİLİ

 

BİRAZ TARİH

PİYASA PROFİLİ’NİN ÇİZİMİ

PİYASA PROFİLİ’NİN YORUMLANMASI

TEMEL KAVRAMLAR

SONUÇ

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DALGA ANALİZİ

 

BİRAZ TARİH

ELLİOTT DALGA ANALİZİNİN TEMEL İLKELERİ

DALGA SINIFLARI

BEŞ DALGA FORMASYONU

HAREKET DALGALARI

DÜZELTME DALGALARI

ÖZET

FIBONACCI VE ELLIOTT DALGA ANALİZİ

DALGA KİŞİLİKLERİ

SONUÇ

 

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – GANN

 

BİRAZ TARİH
NEDEN GANN
GANN KURAMI

GANN AÇILARI

GANN DÜZELTME YÜZDELERİ

GANN KARELERİ

SONUÇ

 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM – DÖNGÜLER

 

GİRİŞ

BİRAZ TARİH

TEMEL KAVRAMLAR
DÖNGÜ SINIFLARI
SAĞA SOLA EĞİM
DÖNGÜLERİN TESPİTİ
TRENDSİZLEŞTİRME
MEVSİMSELLİK
MEKANİK YÖNTEMLER
SONUÇ

 

ON ALTINCI BÖLÜM – KARŞIT GÖRÜŞ FELSEFESİ

 

BİRAZ TARİH

KARŞIT GÖRÜŞ FELSEFESİNİN İLKELERİ

ELEŞTİRİ

SONUÇ

 

ON YEDİNCİ BÖLÜM – İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON SAYISI (OPEN INTEREST)

 

AÇIK POZİSYON SAYISI (OPEN INTEREST)

COMMITMENTS OF TRADERS REPORT – COT (TRADER’LARIN

ALDIKLARI POZİSYON TÜRLERİ)

SONUÇ

 

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM – SİSTEMATİK YAKLAŞIM ve PARA (RİSK) YÖNETİMİ

 

SİSTEMATİK YAKLAŞIM

 

SİSTEMATİK YAKLAŞIMIN FAYDALARI

SİSTEMATİK TRADING VE SİSTEM İNŞASI

SİSTEMİ İNŞA EDERKEN YAPILACAK HATALAR VE OLUMSUZ YANLARI

SONUÇ

 

PARA (RİSK) YÖNETİMİ

 

GİRİŞ

POZİTİF VE NEGATİF BEKLENTİ

NE KADAR RİSK?
BAZI YAYGIN PARA (RİSK) YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ
BAŞLANGIÇ SERMAYESİ

 

SONUÇ VE ÖZET

 

ON DOKUZUNCU BÖLÜM – YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ, DAVRANIŞ BİÇİMLERİ VE KALABALIK

 

GİRİŞ

NİYE BÖYLEYİZ VE DAVRANSAL FİNANS

NİYE HEP KAYBEDİYORLAR?

DİSİPLİN VE ORGANİZASYON

İŞİNİ PLÂNLA, PLÂNINI İŞLET

SABIR

STOP, STOP, STOP!

ÖZELEŞTİRİ, KENDİNİ TANIMA VE HEDEF BELİRLEME

PİYASAYLA REKABET

KUMARIN ZARARLARI

SON BİRKAÇ BİLGE SÖZ

 

SONSÖZ

……….

KİTAPTAN BİR ALINTI

Trader’lar disiplin kelimesini pek sevmezler.  Ne de olsa “piyasa silahşörü” olmak çok daha seksi bir kavramdır.  Ne var ki çoğunluk kendi kurallarını bile uygulama disiplininden yoksundur.  Ne tuhaftır ki, neden para kaybettiklerinin nedenlerini görmezden gelen aynı kişiler, trading, teknik analiz, temel analiz vs. gibi eğitim seminerlerine kepçeyle para akıtırlar.  Halbuki kişisel disiplin öyle seyirciler arasında oturup öğrenilecek bir şey değildir.

(…)

İki dağcıyı bir ayı kovalamaya başlar.  Dağcılardan birisi çivili ayakkabısını koşu ayakkabısıyla değiştirmek için durup eğilir.  Arkadaşı korku ve heyecan içinde bağırır, “Deli misin sen?  Ayıdan daha hızlı koşamazsın ki!”  Diğeri yerden kafasını sakince kaldırır ve şöyle cevap verir: “Ayıdan değil, senden daha hızlı koşmak için değiştiriyorum.”

Piyasalarda çabucak zengin olmak (veya çabucak iflâs etmek) için sayısız fırsat vardır.  Bu fırsat kalabalıkları hep cezbetmiştir.  Bu kalabalığın arasında spekülatörler, işe yeni başlayanlar, deneyimliler, emekliler, borçlarından kurtulmak isteyen profesyoneller, vs. bulunur.  Paralarını almak istediğiniz kişiler bunlardır.  Ayıya yakalanacak olan da onlardır.  Ayıdan (piyasadan) kaçamazsınız.  Piyasayı yenemezsiniz.  Piyasanın merhameti olmadığını çabuk öğrenenleriniz, ayıdan değil, ayıdan kaçanlardan daha hızlı koşmayı ve aynı piyasa gibi merhametli olmamayı öğreneceklerdir.  Kimilerimiz bu dersi erken, kimilerimiz geç alır.  Bir trading stratejisi ve sistemi oluşturmak için aylarımızı verir, daha sonra kenarda kalmamız ve denenmiş stratejimizin kurallarına uymamız gerekirken o tüyonun, o albenili görüşün peşine düşüp pozisyona girerek ayıya yakalanırız.  Sonuçta hayatta kalanlarımızın yanına tek bir ders kalır:

İşinizi plânlamış ama plânınızı işletmiyorsanız, bir plânınız yok demektir!