Teknik Analiz mid Dedin? Hadi Canım Sen de! 2. Kitap

Yazar: Ali Perşembe

226 sayfa

……….

Ali Perşembe, uluslararası finans piyasalarında ilk pozisyonunu aldığı 1980 yılından bu yana, vadeli borsalardan hisse senetlerine, döviz piyasalarından opsiyonlara kadar geniş bir yatırım araçları yelpazesinde yoğrulan yirmi yılı aşkın birikimiyle 23 ülkede HADİ CANIM SEN DE’yi anlattı.

Üç kitaptan oluşan bu kitap dizisi, teknik analizin bir kristal küre olarak görüldüğü, risk yönetimi öğelerinin inşa edilmediği, yatırımcılara has davranış biçimlerinin yontulmadığı ve tüm yatırım sürecinin en ince ayrıntılarına kadar önceden plânlanarak disiplinli ve sistematik bir yaklaşım geliştirilmediği müddetçe işlemeyeceğinin bir manifestosu.

İkinci kitap, birincinin bıraktığı yerden başlayıp orada temeli oluşturulan yatırım stratejisinin parçalarını yapıştırarak farklı uygulamalarla pekiştiriyor ve oyun plânının risk yönetimi öğelerini yerleştiriyor.  Alternatif stop koyma tekniklerini, kâğıt kârları kilitlemek ve kârda mümkün olduğu kadar çok oturmak amacıyla kullanılan iz süren stopları, grafik formasyonlarını ve pratik uygulamaları ele alıyor.  Bunu yaparken de tablo ve grafik gibi bolca görsel öğe kullanıyor.

Bu serinin asıl amacı okuyucuyu “kendi kendine yeterli” bir yatırımcı haline getirmek.  Bunu yaparken de üç hayati unsuru ilke edinmek:  BASİTLİK, PRATİKLİK ve MANTIK.  Bu seride köşeyi çabuk döndürecek büyülü formüller yok.  Mantığımıza sığdıramayacağımız esrarengiz formüller de yok.  Falcılık da yok.  Bu seride bulabileceğiniz tek hazine, yatırım hayatınızda istikrarlı bir şekilde başarılı olmak için gereken silahları kendi cephanenizden nasıl sağlayabilecğinizin yolları.

……….

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
ALTINCI BÖLÜM: STOP KOYMA VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
ZARAR STOPLARI
Stop Mesafesi
Grafik Stopu
Para Stopu
% Stop
Fiyat Adımı Stopu
OGİA Stopu
KÂR STOPLARI (HEDEFLERİ)
ALTERNATİF İZ SÜREN STOP UYGULAMA YÖNTEMLERİ
Yeni En Yüksek Yöntemi
En Yüksek/En Düşük Kanalı Yöntemi
Ara Hedefler Yöntemi
DİĞER STOP YÖNTEMLERİ
Tapi Stopu
Hareketsizlik (zaman) stopu
Pivot Sistemi
YEDİNCİ BÖLÜM: GRAFİK FORMASYONLARI
Tarih tekerrürden ibarettir
Formasyonlar başlayacak olan fiyat hareketinin öncül birer göstergesidirler
Bazı formasyonlar mevcut trendin devam edeceğini, bazıları da sona erip terse döneceğini gösterirler
Tüm teknik analiz formasyonları, teknik analizin tarihi boyunca tanımlanıp isimlendirilmişlerdir
OMUZ BAŞ FORMASYONLARI
ÇİFT TEPE VE DİPLER
ÜÇLÜ TEPE VE DİPLER
KALIP DIŞI TEPE VE DİPLER
DİKDÖRTGENLER
YUVARLAK (TABAK) DİP VE TEPELER
GENİŞLEYEN FORMASYONLAR
ELMAS (KARO) FORMASYONLARI
V TEPE VE DİPLER
ŞÜPHE TOHUMLARI
işlem hacmi nasıl?
volatilite nasıl?
önemli bir direnç (veya destek) seviyesine geldik mi?
trendin meyili nasıl?
iz süren stop uyguluyor muyuz?
göstergeler şişik mi?
göstergelerde “uyuşmazlık” sinyalleri var mı?
piyasanın nabzı nasıl?
“annem faktörü”
basın ve televizyon ne diyor?
yatırım fonları satılıyor mu?
yeni halka arzlar ne alemde?
temel veriler
GERİ DÖNÜŞ GÜNLERİ
ÜÇGENLER
Simetrik Üçgenler
Yükselen ve Alçalan Üçgenler
Takozlar
Bayrak ve Flâmalar
FİYAT ARALIKLARI
Olağan Aralıklar
Kırış Aralıkları
Ölçüm Aralıkları
Tükeniş Aralıkları
ADA DÖNÜŞLER
SEKİZİNCİ BÖLÜM:UYGULAMA VE İSPAT
SON SÖZ
KAYNAKÇA

……….

KİTAPTAN BİR ALINTI

Zarar stoplarında olduğu gibi, kâr hedefi seçme işinde de önümüze bir ikilem çıkar.  Cepteki kuş daldaki beş tanesinden iyi midir, yoksa kârdaki bir pozisyonda mümkün olduğu kadar uzun mu oturmalıdır?  Deneyimsiz yatırımcıların sinirleri genelde piyasaların yıpratıcı dalgalanmalarına dayanmaz.  Kâra geçmeye başlar başlamaz, cepteki kuşu kaçırmamak için pozisyonlarını küçük kârlarla kapatırlar.  Aslında başarı oranı (kârlı işlem sayısının zararlı olanlara olan oranı) yüksek olduğu müddetçe küçük küçük kâr etmenin bir sakıncası yoktur ama yüksek başarı oranı tutturmanın da hayli güç olduğunu biliyoruz.  Dolayısıyla deneyimsiz yatırımcılar birçok küçük kârlı işlem yapmış olsalar dahi yedikleri iki veya üç büyük zarar tokadından sonra silinip giderler.  Öte yandan, kârlı pozisyonda uzun oturmak uğruna gerçekleşmeyecek bir hayalin peşinde koşanlar da çoktur.  O büyük kârın arkasından kovalarken başka fırsatlardan oldukları gibi çoğunlukla açık pozisyon kârlarınının da yok olup gittiğini seyretmek zorunda kalırlar.  Kârı kapıp kaçmakla, kârda çok oturmak arasında yapılacak tercih bu tür korku-umut sarmallarıyla belirleneceğine daha bilimsel olarak yapılmalıdır.  Birinci kitabımızda da gördüğümüz gibi, bu bilimsel yaklaşım önceden tasarlanmış bir oyun plânının hazırlanması ve para yönetimi sorularının sorulup cevaplanmış olmasını içerir.  Yine de bir hatırlatma yapalım.  Yatırım stratejimizin en önemli parçalarından bir tanesi sistematik yaklaşımdır.  Sistematik yaklaşım, önceden belirlenmiş bir dizi kuralı uygulamak demektir.  Kâr hedefi ikileminden kurtulmak için şu süreçten geçmemiz gerekir:

  1. Çizdiğimiz destek/direnç veya trend çizgilerinin ışığında çıkış yerini (kâr hedefini) önceden belirlemek,
  2. Belirlenen kâr miktarının para (risk) yönetimi açısından doğru yerde olduğundan emin olmak (hatırlıyorsanız, risk/kazanç oranımızın en az 2.5 olmasını, yâni ortalama kârlarımızın ortalama zararlarımızın en az iki buçuk misli olmasını istiyorduk),
  3. Piyasa belirlenen hedefe gitmezse ne yapılacağının plânlamak (iz süren stop), ve son olarak da
  4. Ters bir hareket sonucunda pozisyonda erken çıkılmak zorunda kalınırsa “tekrar giriş önlemini” almak.