Tüketici Güveni Endeksi

tuketici_guveni_endeksi

Eylül 2018: 59.32

TÜİK internet sitesinden alınmıştır:

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği çerçevesinde 2003 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli Tüketici Eğilim Anketi yürütülmüş, bu anket sonuçlarına göre hesaplanan tüketici güven endeksi aylık olarak yayımlanmıştır. 2003 – 2012 arası yayınlana eski endeksin grafiği aşağıdadır.

Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli Tüketici Eğilim Anketi uygulamasının Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı’ndan farklılıklar göstermesi yeni bir uygulamaya geçişi gerektirmiştir.

Ocak 2012 tarihinden itibaren Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı esaslarına göre yeni Tüketici Eğilim Anketi uygulanmaya başlamıştır. 2012 yılında Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli uygulama ve yeni Tüketici Eğilim Anketi eşanlı yürütülmüş, Ocak 2013 tarihinden itibaren Hanehalkı İşgücü Anketi’ne ekli uygulamaya son verilmiştir. Avrupa Birliği programına tam uyumlu yeni uygulama; anket uygulanan birim, anket soruları, sorularda karşılaştırma yapılan dönem, endeksin hesaplandığı sorular ve endeks yayımlama tarihinde değişiklikler içermektedir.

Tüketici güven endeksi önceki uygulamada beş alt endeks kullanılarak hesaplanmakta iken; Ocak 2013’ten itibaren dört alt endeks kullanılarak hesaplanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği Uyumlulaştırılmış İşyerleri ve Tüketici Anketleri Programı’na uyumlu yeni tüketici güven endeksi 2012 yılı ve 2013 Ocak ayı için yeni Tüketici Eğilim Anketi sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır. Yeni seriyi 2012 yılı öncesi değerlerle karşılaştırabilmek amacı ile Reg-ARIMA modeline dayalı makro yaklaşımla geriye doğru çekme yöntemi kullanılarak 2004-2011 dönemine ilişkin seri elde edilmiştir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. Yeni uygulama ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.tuik.gov.tr/MetaVeri.do?alt_id=21 adresinden ulaşılabilir.

Cari Açık
Döviz Rezervleri
DTH
GSYH
İşsizlik
Kapasite Kullanım Oranı
Kişi Başı GSYH
Konut Satışları
Kredi Hacmi
M1
Perakende Satışlar
Sanayi Üretim Endeksi
Turizm Gelirleri