Kapasite Kullanım Oranı

Eylül 2018 %76.2

İmalat Sanayi KKO, 2010 yılı öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından İmalat Sanayi Eğilim Anketi ile derlenip yayımlanmıştır. TÜİK ile birlikte esmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2007 yılında İktisadi Yönelim Anketi (İYA)’nın kapsam ve metodolojisinde değişiklikler yapılmış, çalışma Türkiye genelini temsil edecek şekilde ağırlıklandırılıp hesaplanarak yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca, RİP hazırlık çalışmaları sırasında anketin soru kapsamı gözden geçirilmiş ve sorularının Avrupa Birliği Sanayi Anketi soruları ile tam uyumu sağlanmıştır. RİP uygulamaları değerlendirme çalışmaları sırasında, TÜİK tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Eğilim Anketi ve TCMB tarafından yayımlanan İYA’nın benzer içeriğe sahip olduğu göz önüne alınarak, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerinin 2010 yılı Ocak ayından itibaren İYA sonuçlarına dayalı olarak, TCMB tarafından hazırlanıp yayımlanması konusunda 10.12.2009 tarihinde her iki kurum arasında görüş birliğine varılarak protokol imzalanmıştır. Yukarıdaki veri setinde 2007’ye kadar olan süre TÜİK, sonrasında TCMB verileri baz alınmıştır.

Cari Açık
Döviz Rezervleri
DTH
GSYH
İşsizlik
Kişi Başı GSYH
Konut Satışları
Kredi Hacmi
M1
Perakende Satışlar
Sanayi Üretim Endeksi
Turizm Gelirleri
Tüketici Güveni Endeksi