Teknik Analiz mi Dedin Hadi Canım Sen de – 4. Cilt

teknik_analiz4_ss

348 sayfa

 

 

İçindekiler:

ÖNSÖZ

ONUNCU BÖLÜM – MUM GRAFİKLER

BİRAZ TARİH
MUM GRAFİKLERİN ÇİZİMİ
GERİ DÖNÜŞ FORMASYONLARI
DİĞER “TREND DEĞİŞİM” FORMASYONLARI
DEVAM FORMASYONLARI
DOJİ
SONUÇ

ON BİRİNCİ BÖLÜM – SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİ

BİRAZ TARİH
SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİNİN ÇİZİMİ
SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİNDE AL/SAT SİNYALLERİ
SIFIR ÇARPI GRAFİKLERİ Mİ? HADİ CANIM SEN DE!

ON İKİNCİ BÖLÜM – PİYASA PROFİLİ

BİRAZ TARİH
PİYASA PROFİLİ’NİN ÇİZİMİ
PİYASA PROFİLİ’NİN YORUMLANMASI
TEMEL KAVRAMLAR
SONUÇ

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DALGA ANALİZİ

BİRAZ TARİH
ELLİOTT DALGA ANALİZİNİN TEMEL İLKELERİ
DALGA SINIFLARI
BEŞ DALGA FORMASYONU
HAREKET DALGALARI
DÜZELTME DALGALARI
ÖZET

FIBONACCI VE ELLIOTT DALGA ANALİZİ
DALGA KİŞİLİKLERİ
SONUÇ

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – GANN

BİRAZ TARİH
NEDEN GANN
GANN KURAMI
GANN AÇILARI
GANN DÜZELTME YÜZDELERİ
GANN KARELERİ
SONUÇ

ON BEŞİNCİ BÖLÜM – DÖNGÜLER

GİRİŞ
BİRAZ TARİH
TEMEL KAVRAMLAR
DÖNGÜ SINIFLARI
SAĞA SOLA EĞİM
DÖNGÜLERİN TESPİTİ
TRENDSİZLEŞTİRME
MEVSİMSELLİK
MEKANİK YÖNTEMLER
SONUÇ

ON ALTINCI BÖLÜM – KARŞIT GÖRÜŞ FELSEFESİ

BİRAZ TARİH
KARŞIT GÖRÜŞ FELSEFESİNİN İLKELERİ
ELEŞTİRİ
SONUÇ

ON YEDİNCİ BÖLÜM – İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON SAYISI (OPEN INTEREST)

AÇIK POZİSYON SAYISI (OPEN INTEREST)
COMMITMENTS OF TRADERS REPORT – COT (TRADER’LARIN ALDIKLARI POZİSYON TÜRLERİ)
SONUÇ

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM – SİSTEMATİK YAKLAŞIM ve PARA (RİSK) YÖNETİMİ

SİSTEMATİK YAKLAŞIM
SİSTEMATİK YAKLAŞIMIN FAYDALARI
SİSTEMATİK TRADING VE SİSTEM İNŞASI
SİSTEMİ İNŞA EDERKEN YAPILACAK HATALAR VE OLUMSUZ YANLARI
SONUÇ

PARA (RİSK) YÖNETİMİ

GİRİŞ
POZİTİF VE NEGATİF BEKLENTİ
NE KADAR RİSK?
BAZI YAYGIN PARA (RİSK) YÖNETİMİ YÖNTEMLERİ
BAŞLANGIÇ SERMAYESİ
SONUÇ VE ÖZET

ON DOKUZUNCU BÖLÜM – YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ, DAVRANIŞ BİÇİMLERİ VE KALABALIK

GİRİŞ
NİYE BÖYLEYİZ VE DAVRANSAL FİNANS
NİYE HEP KAYBEDİYORLAR?
DİSİPLİN VE ORGANİZASYON
İŞİNİ PLÂNLA, PLÂNINI İŞLET
SABIR
STOP, STOP, STOP!
ÖZELEŞTİRİ, KENDİNİ TANIMA VE HEDEF BELİRLEME
PİYASAYLA REKABET
KUMARIN ZARARLARI
SON BİRKAÇ BİLGE SÖZ

SONSÖZ